Výsledky a závěry vyhledávací studie karcinomu prostaty 1999-2004 u 5744 mužů. Výsledky spolupráce s praktickými lékaři.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: XXIV. Nádory prostaty

Číslo abstraktu: 211

Autoři: Doc. MUDr. Miroslav Hanuš (-2015), CSc.; MUDr. Michaela Matoušková

Prostatický specifický antigen (PSA) je stále považován za nejlepší onkologický marker vůbec. Jeho extenzivní využití při vyhledávání karcinomu prostaty (KP) vedlo k vysokému nárůstu záchytu KP s následným strmým vzestupem radikálních operací. V posledních deseti letech se ozývají kritické hlasy upozorňující na riziko overdiagnosis a overtreatment. Není zpochybňován význam PSA pro monitoring. Prezentace blíže diskutuje pro a proti v diagnostice a léčbě KP a předkládá soubor 5744 pacientů vyšetřených v Urocentru Praha v období 5 let. ...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2007