Výsledky operační léčby karcinomu ledviny s trombem v dolní duté žíle

Konference: 2014 19. ročník sympózia Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Zhoubné nádory ledvinného parenchymu

Číslo abstraktu: 033

Autoři: prof. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.; doc. MUDr. Zdeněk Pačovský, CSc.; MUDr. Miroslav Louda, Ph.D.; MUDr. Josef Košina; prof. MUDr. Jan Dominik, CSc.; prof.MUDr. Pavel Žáček, Ph.D.; MUDr. Petr Habal

Úvod

Nádorový trombus dolní duté žíly se vyskytuje u 5-10 % karcinomů ledviny. Podle velikosti trombu se klasifikují 4 stupně. První je nádorový trombus v dolní duté žíle do 2 cm, druhý stupeň je trombus pod játra, třetí stupeň je pod bránici a čtvrtý je do pravé síně. Cílem práce je zhodnocení operační léčby karcinomu ledviny s nádorovým trombem dolní duté žíly.

 

Metoda

Bylo hodnocen soubor 93 pacientů operovaných v období 2003-13. U prvního a druhé stupně byla provedena nefrektomie s případnou resekcí dolní duté žíly. U třetího stupně byla provedena operace ve spolupráci s hrudním chirurgem. Ten naložil dočasný turniket na supradiafragmatickou  dolní  dutou  žílu.  U  čtvrtého  stupně  byla  operace  ve  spolupráci s kardiochirurgy v mimotělním oběhu(1-2). Byly hodnoceny operační výsledky a onkologické parametry přežívání podle jednotlivých stadií

 

Výsledky

U druhého stupně bylo operováno 59 pacientů. Operační čas byl 140 minut, krevní ztráta 850 ml. Bylo jedno úmrtí 15. den po operaci. Tříleté přežívání bylo > 60 %, 5 leté 30 %. Nejčastější recidivou byly plicní metastázy, výjimečné lokální recidiva. Trombus pod úroveň bránice mělo 21 pacientů. Operační čas byl 220 minut, krevní ztráty 1100 ml. Bylo jedno úmrtí 2. pooperační den pro masivní embolizaci a jedno úmrtí 4. den na multiorgánové selhání. Tříleté přežívání bylo 52 %, 5 leté přežívání 20 %. Nejčastější recidivou byly plicní metastázy. Pro trombus do síně (4. stádium) bylo operováno 13 pacientů. Operační čas byl 470 minut, krevní ztráty byly vysoké neměřitelné pro mimotělní oběh. Doba srdeční zástavy byla 16 minut, při teplotě 20°C. Jeden pacient zemřel 3. den po výkonu na smrt mozku. Dvou a pěti-leté přežití bylo 57 % a 37 %. Nejčastější recidivou byly plicní metastázy.

 

Závěr

Nefrektomie a odstranění nádorového trombu je náročný chirurgický výkon vyžadující multioborovou spolupráci. Při dobré přípravě a zkušenosti pracoviště je to výkon bezpečný, je spojen s vyššími krevními ztrátami a vyšším rizikem závažných komplikací. Přítomnost nádorového trombu je negativním faktorem a je spojen s častější recidivou, nejčastěji plicními metastázami(3). Bylo by vhodné zvažovat adjuvantní léčbu.

 

Literatura

  1. Dominik J, Moravek P, et al. Long-term survival after radical surgery for renal cell carcinoma with tumour thrombus extension into the right atrium. BJU Int. 2013;111 59-64
  2. Zacek P, Dominik J, Brodak M, Louda M. Selective aortic arch perfusion enables to avoid deep hypothermic circulatory arrest for extirpation of renal cell carcinoma with tumour thrombus extension into the right atrium. Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2014 Jan 2. doi:10.1093/icvts/ivt545
  3. Pacovský J, Kosina J, Holub L, Navrátil P, Husek P, Brod'ák M. Five-year follow up in patients after surgery for clear cell renal carcinoma. Rozhl Chir. 2010;89: 689-94

Datum přednesení příspěvku: 28. 2. 2014