VÝSLEDKY OPERAČNÍHO ŘEŠENÍ TUMORŮ LEDVIN V MASARYKOVĚ ONKOLOGICKÉM ÚSTAVU BRNO ZA OBDOBÍ 2006-2012

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: XV. Uroonkologie

Číslo abstraktu: 179

Autoři: MUDr. Martin Šustr; doc. MUDr. Jan Doležel, Ph.D.; MUDr. Ivo Čapák; MUDr. Daniel Macík; MUDr. David Miklánek; MUDr. Michal Staník

Východiska:

V chirurgické léčbě nádorů ledvin je vzhledem k prokázané onkologické bezpečnosti trendem provádění nefron šetřícího resekčního výkonu.

Soubor pacientů a metody:

Soubor 474 pacientů. Otevřená operace renálního karcinomu či nesimplexní cysty ledviny - transperitoneální radikální nefrektomie versus resekce ledviny.

Výsledky:

Ve sledovaném období 2006-2012 jsme operovali 474 pacientů s diagnózou tumor či nesimplexní cysta ledviny. Z celkového počtu byla provedena radikální nefrektomie u 200 pacientů a při dodržení indikačních kritérií v souladu s doporučeními Evropské urologické aso­ciace renální resekce u 274 pacientů. V příspěvku je hodnocen průměrný věk, pohlaví, histopatologický typ, TNM, stage, grade, chirurgický okraj, průměrný operační čas, doba ischemie ledviny, průměrná krevní ztráta, ovlivnění renální funkce, doba hospitalizace, komplikace a procento recidiv.

Závěr:

U více než poloviny pacientů s diagnózou tumoru ledviny lze provést šetrný nefron šetřící výkon bez onkologického rizika, bez prodloužení operačního času, bez zhor­šení renálních funkcí a signifikantního navýšení procenta pooperačních komplikací.

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2013