Výsledky resekční terapie jaterních metastáz kolorektálního karcinomu s uplatněním PET ve schématu follow up.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Gastrointestinální nádory

Téma: XXII. Primární a sekundární nádory jater

Číslo abstraktu: 195(p266)

Autoři: doc. MUDr. Vladimír Visokai, PhD.; doc.MUDr. Ludmila Lipská, Ph.D.; MUDr. Marek Mráček; MUDr. Lucie Štrupová; Ing. Stanislav Kormunda

Nádory jater dělíme na primární a sekundární. Metastázy jsou nejčastějším jaterním nádorem. Játra jsou nejčastějším místem diseminace nejrůznějších primárních nádorů, zejména nádorů GIT. Až jedna třetina všech pacientů zemřelých na solidní tumor má metastázy v játrech. Metastázy kolorektálního karcinomu (KRC) jsou v popředí zájmu chirurgů pro relativně dobrou prognózu v porovnání s metastázami ostatních nádorů. V době diagnózy KRC má přítomné metastázy asi 20% pacientů, u dalších až 40% se objeví metastázy metachronní. Stále platí, že jedinou potenciálně kurativní léčebnou metodou je kompletní odstranění metastázy jaterní resekcí....

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2008