VÝSLEDKY STUDIE EUROCARE-5 POTVRZUJÍ VE SHODĚ S DATY NOR ČR VÝZNAMNÉ ZLEPŠENÍ PŘEŽITÍ ONKOLOGICKÝCH PACIENTŮ V ČR

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Epidemiologie nádorů a Národní onkologický registr ČR

Téma: II. Epidemiologie nádorů, klinické registry, zdravotnická informatika

Číslo abstraktu: 093

Autoři: Doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.; Mgr. Jakub Gregor, Ph.D.; RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.; RNDr. Ondřej Májek, Ph.D.; prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.

Východiska:

Navzdory značnému pokroku v diagnostických a léčebných metodách, který byl zaznamenán na začátku 21. století, se délka přežití onkologických pacientů v jednotlivých evropských zemích poměrně výrazně liší. Tyto výsledky byly zveřejněny v nejnovější mezinárodní studii EUROCARE-5 [1]. Dobrou zprávou pro občany České republiky je významně delší přežití onkologických pacientů v ČR ve srovnání s pacienty v ostatních zemích východní Evropy. Příspěvek prezentuje nejnovější výsledky mezinárodního srovnání přežití onkologických pacientů, ke kterému ČR přispěla vysokou kvalitou dat NOR.

Soubor pacientů a metody:

Studie EUROCARE-5 analyzovala údaje z onkologických registrů 29 zemí za účelem srovnání 5letého přežití více než 9 milionů onkologických pacientů v letech 2000–2007.

Výsledky:

V celoevropském měřítku byl zaznamenán největší nárůst v 5letém relativním přežití u zhoubných nádorů prostaty a konečníku a u non-Hodgkinova lymfomu. Nejkratší přežití u většiny nádorových onemocnění je ve východoevropských zemích, zvláště pak u nádorů s obecně lepší prognózou. Výjimkou je ovšem Česká republika, která v tomto ohledu začíná významně dohánět vyspělé evropské země. Překvapivě nízké hodnoty přežití byly zaznamenány u ně kte rých diagnóz ve Velké Británii a Irsku, zejména u zhoubných nádorů ledvin, žaludku, vaječníku, tlustého střeva a plic. Naopak nejdelší přežití onkologických pacientů nacházíme v severní Evropě. Vynikajícím výsledkem pro ČR je např. delší přežití dosahované u rakoviny prsu ve srovnání s východoevropským průměrem: 5leté přežití v ČR je 78,0 %, průměr Evropy je 81,8 %, průměr východní Evropy 73,7 %. Za zlepšením výsledků stojí z velké části organizovaný mamografický screening. Podobně u mužů se lékaři zaměřují na prevenci rakoviny prostaty. Pětileté přežití tak v ČR činí 78,2 %, průměr Evropy je 83,4 %, průměr východní Evropy 72,0 %.

Závěr:

Závěry nejnovější analýzy 5letého přežití českých pacientů s rakovinou diagnostikovaných v období 2005–2008 jsou ještě optimističtější než výsledky evropské studie EUROCARE-5 [2]. Na rozdíl od autorů studie EUROCARE-5 hodnotí čeští autoři přežití onkologických pacientů podle stadia, ve kterém byl zhoubný nádor odhalen; analýza českých dat je tedy detailnější než v případě celoevropské studie. Výsledky české studie znovu potvrzují, že čím dříve je zhoubné onemocnění diagnostikováno, tím je přežití delší.

5leté relativní přežití pacientů se ZN tlustého střeva a konečníku a se ZN prsu v České republice podle klinického stadia v obdobích 2000-2004 a 2005-2008. Zdroj: Pavlík et al, 2014.

Diagnóza

Klinické stadium 1

Klinické stadium 2

 

2000-2004

2005-2008

   

2000-2004

2005-2008

   
 

5RP

(%)

SE

(%)

5RP

(%)

SE

(%)

rozdíl

(%)

p

5RP

(%)

SE

(%)

5RP

(%)

SE

(%)

rozdíl

(%)

p

ZN kolorekta

81,4

1,6

86,5

1,6

5,1

< 0,001

67,0

1,4

73,2

1,5

6,2

< 0,001

ZN prsu

97,6

1,5

100,0

1,1

2,4

< 0,001

85,2

1,2

87,6

1,2

2,4

< 0,001

Diagnóza

Klinické stadium 3

Klinické stadium 4

 

2000-2004

2005-2008

   

2000-2004

2005-2008

   
 

5RP

(%)

SE

(%)

5RP

(%)

SE

(%)

rozdíl

(%)

p

5RP

(%)

SE

(%)

5RP

(%)

SE

(%)

rozdíl

(%)

p

ZN kolorekta

45,3

1,7

53,5

1,7

8,2

< 0,001

8,3

0,8

11,5

1

3,2

< 0,001

ZN prsu

59,1

2,3

63,1

2,5

4

< 0,001

22,3

2,2

20,3

2,1

-2,0

0,627

5RP - 5leté relativní přežití, SE - standardní chyba

 

Literatura:

  1. De Angelis R et al. Lancet Oncology 2014; 15(1): 23–34.
  2. Pavlík T et al. Cancer Epidemiology 2014, 38(1): 28–34.

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2014