Výsledky transarteriální chemoembolizace u hepatocelulárního karcinomu jater v IKEM.

Konference: 2009 XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Gastrointestinální nádory

Téma: XIX. Primární a sekundární nádory jater

Číslo abstraktu: 172

Autoři: MUDr. Martin Varga; MUDr. Alexandros Valsamis; MUDr. Ivan Matia; Prof. MUDr. Jan Peregrin, CSc.; Prof. MUDr. Julius Špičák (1952-), CSc.; Doc. MUDr. Martin Oliverius

Úvod

Hepatocelulární karcinom (HCC) je celosvětově pátý nejčastější zhoubný novotvar. Ve většině případů vzniká v terénu jaterní cirhózy. Incidence v České republice je kolem 250 případů za rok. Z toho jen u 15-20% nemocných je možná kurabilní terapie - jaterní resekce nebo transplantace jater. U ostatních pacientů je indikována paliativní nebo symptomatická léčba. Paliativní terapie zahrnuje perkutánní ablační metody, transarteriální chemoembolizaci (TACE) a nebo systémovou chemoterapii. TACE je metodou volby u pacientů nevhodných k resekci a ablační léčbě. Jeho další využití je v zabránění progrese nádoru před transplantací, případně v kombinaci s jinými metodami k dosažení downstagingu nádoru a následného zařazení ke kurabilní léčbě.

Metody

V období let 2004 až 2008 jsme provedli 30 chemoembolizací. Z toho 28 výkonů u 20 pacientů s diagnózou HCC. Chemoembolizace byla prováděná superselektivně cestou arteria femoralis směsí Doxorubicinu a Lipiodolu. Následovala ambulantní dispenzarizace s pravidelnými laboratorními a CT kontrolami.

Výsledky

Závažné komplikace jsme nezaznamenali po žádném výkonu. Po 10 výkonech (33%) došlo k nezávažným komplikacím, a to elevaci jaterních testů 6x, subfebriliím 6x a bolestem v pravém podžebří 4x. Jedno-, dvou- a tříleté přežívání pacientů je 53%,40% a 20%.

Závěr

Transarteriální chemoembolizace je bezpečná metoda prodlužující přežití pacientů s jinak neléčitelným HCC. Pacienti jsou k léčbě indikováni na základě multioborové spolupráce (chirurg, hepatolog, onkolog a invazivní radiolog). Podmínkou úspěšné léčby HCC je koncentrace na specializovaném pracovišti s dostupností všech diagnostických a terapeutických metod.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2009