Vytváření účinných vzdělávacích programů pro nádorovou únavu: zkušenost Spojeného království

Konference: 2004 XXVIII. Brněnské onkologické dny a XVIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Únavové a depresivní syndromy v onkologii

Číslo abstraktu: 205

Autoři: E. Ream

Přestože mnoho pacientů má pozitivní zkušenost se zdravotní péčí, mnozí udávají nedostatečnou informovanost a podporu v různých fázích nádorového onemocnění. Informovanost a podpora jsou nezbytnými prvky podpůrné péče, které nemocným umožňují lépe pochopit vlastní onemocnění a s ním spojené symptomy. Pacienti pak mohou diskutovat o alternativních léčebných postupech s profesionálními zdravotníky. Schopnost zdravotníků empaticky rozmlouvat o symptomech jako je únava je pro nemocné důležitá a umožňuje jim lépe a účinněji zvládat své onemocnění. Přednáška se bude podrobně zabývat výzkumným programem, který probíhá ve Spojeném království. Tento program je zaměřen na posouzení kvality současných vzdělávacích materiálů týkajících se nádorové únavy samotnými pacienty a stanovuje účinné, na pacienty zaměřené postupy ovlivňující nádorovou únavu.

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2004