VYUŽITÍ ANTIPSYCHOTIK V ONKOLOGII

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: XXIV. Podpůrná a paliativní léčba

Číslo abstraktu: 309

Autoři: Mgr. Jana Gregorová

Antipsychotika jsou často využívána v jiných indikacích, než ke kterým byla původně určena. Jsou to léčiva s řadou dalších farmakologických účinků, kterých lze využít v terapii symptomů jako např. nauzey, zvracení, delirií a anxiety.

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2014