Využití FISH metody při diagnostice uroteliálního karcinomu

Konference: 2004 XXVIII. Brněnské onkologické dny a XVIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Urologické nádory

Číslo abstraktu: 110

Autoři: Doc.MUDr. Jana Dvořáčková, Ph.D., M.I.A.C; RNDr. Magdalena Uvírová, Ph.D.; A. Nedbálek; doc. MUDr. Arnošt Martínek, CsC.

Fluorescenční in situ hybridizace (FISH)je molekulárně genetická metoda sloužící ke studiu genových aberací asociovaných s určitou diagnózou. Pochopení genetických změn souvisejících s uroteliálním karcinomem umožňuje přesné stanovení chromozomálních aberací a včasnou diagnózu, respective recurenci onemocnění. V souvislosti s karcinomem močového měchýře byly studovány změny chromozomů 1,3,7,8,9,15,17 atd. Cílem bylo determinovat optimální set pro detekci uroteliálního karcinomu z moči, tj. kombinaci minima prob s co největší senzitivitou pro uroteliální karcinom. Byla vybrána kombinace chromozomů 3,7,17 a specifického úseku chromozomu 9. Jedná se o změny numerické – tj zvýšení počtu chromozomů 3,7,17 a to vždy v kombinaci minimálně 2 chromozomů nebo absence lokusu chromozomu 9p21. Tento lokus je vazebným místem pro tumor supresorový gen p16. Zatímco detekce samotného chromozomu 7 vykazovala senzitivitu pro uroteliální karcinom 76%, v kombinaci s chromozomy 3,7 a 9 se senzitivita zvyšuje na 95%. Je prokázáno v mnoha studiích, že FISH vykazuje mnohem větší senzitivitu než cytologie při zachování stejné specificity. Ve spojení s cystoskopií dosahuje citlivosti až 97%. Metoda pozitivně detekuje na molekulární úrovni první známky recurence onemocnění již o 6 měsíců dříve než ostatní metody.
V naši laboratoři je pro vyšetřování metodou FISH používán UroVysion Bladder Cancer Recurence kit firmy Vysis s přímoznačenými úseky DNA fluorochromy. Po hybridizaci jsou preparáty hodnoceny ve fluorescenčním mikroskopu. Je analyzováno minimálně 25 morfologicky abnormálních buněk. Hodnotí se buňky s nálezem 3 nebo více signálů u 2 nebo všech chromozomů 3,7 a 17 nebo chybění oblasti 9p21(tedy delece tumor supresorového genu p16) u obou chromozomů v jádře. Nález je ověřen druhým čtením pro vyloučení subjektivní chyby diagnostikujícího. Pozitivní FISH a absencí symptomů recurence karcinomu močového měchýře může být suspiciem pro maligní onemocnění jiné části močového traktu a je doporučeno sledování těchto pacientů. Negativní FISH u pacienta se symptomy recurence onemocnění může indikovat podezření z falešně negativního výsledku a opakování vyšetření FISH.

Závěr
UroVysion multicolor FISH je vysoce senzitivní a specifická metoda pro detekci karcinomu močového měchýře ze vzorku moči. Je snadno proveditelná v rutinních cytologických a molekulárně genetických laboratořích. Svou neinvazivností je i velmi komfortní pro pacienty sledované pro diagnózu karcinomu močového měchýře.

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2004