Využití fluorovaných PET radiofarmak I8F-fluorothymidinu a natrium fluoridu v onkologické diagnostice - výsledky pilotní studie.

Konference: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 214p

Autoři: Ing. et ing. Jan Adam, Ph.D.; MUDr. Karol Bolčák; Doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.

V roce 2009 byly na PET centru MOÚ provedeny studie s využitím fluoro-L-thymidinu (FLT) a fluoridu sodného. Oproti FDG tyto látky vykazují v určitých případech vyšší specifičnost a mohou tak umožnit zobrazení maligního procesu v případech, kdy nelze FDG použít. Cílem pilotní studie bylo prověřit možnosti a diagnostickou využitelnost těchto dvou radiofarmak ve srovnání s obvykle používanou FDG.


Metoda

PET vyšetření pomocí 18F-FLT bylo provedeno u 11 pacientů a pomocí 18F-fluoridu u deseti pacientů. Tato vyšetření vždy následovala po klasickém FDG PET skenu. Informace získané z obou typů skenů byly porovnány a vyhodnoceny.


Výsledky a závěr

U markeru proliferace FLT jsme ověřili schopnost odlišovat zánětlivé děje od nádorové aktivity. FLT je velmi dobře využitelný v diagnostice mozkových metastáz. Natrium fluorid zobrazuje kostní tkáň jako výrazně aktivní biologickou strukturu. V případě tohoto vyšetření bude třeba se zaměřit vzhledem k jeho téměř 100% senzitivitě na možnou falešnou pozitivitu. Lze říci, že obě tato radiofarmaka mají potenciál využití v klinické onkologii.

Datum přednesení příspěvku: 22. 4. 2010