Využití informačních technologií při práci s pacientem v MOU

Konference: 2009 XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická informatika

Téma: XII. Onkologie, pacienti, veřejnost

Číslo abstraktu: 125

Autoři: Bc. Filip Janošek

Využití informační technologie v MOÚ je již několik let na vzestupu, kdy se stále zdokonaluje její využití z teorie v praxi.

Tato využití se hlavně uplatňují v monitoraci samotného pacienta např. při získávání osobní anamnézy při přijmu nemocného do MOÚ, zjišťování pacientova nutričního skóre a následného vyhodnocení, schopnosti sebeobsluhy nemocného podle Bartelova testu všedních činností, vzniku možných pádů, riziku vzniku dekubitů až po samotné monitorovaní zavedených vstupů žilní cestou a zajištění močových cest.

Velice významným posunem a přínosem je přesná monitorace chronických ran, kde lze přesně zaznamenat postižená oblast, její popis s fotodokumentací, počátek a konec léčení s hodnocením jejího efektu.

Datum přednesení příspěvku: 16. 4. 2009