Využití NMR a UZ v rozhodovacím algoritmu cervikálních karcinomů

Konference: 2005 10. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: Diagnostika a terapie karcinomu hrdla děložního a zhoubných nádorů ovarií. I.Blok: Diagnostika

Číslo abstraktu: 036

Autoři: Martin Hrehorčák; doc. MUDr. Michael Halaška, Ph.D.; R. Vlk; doc. MUDr. Helena Robová, Ph.D.; prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.; T. Belšan; MUDr. Jiří Lisý, CSc.Karcinom hrdla děložního

 • časné stádia (IA-IB1) – dobrá prognóza
 • mladé ženy – reprodukční plány
 • význam přesné diagnostiky-hodnocení rozsahu léze/ stagingt – nové metody: volumetrie: MRI, US
Konzervativní, dělohu zachovávající operace

 • Rozvoj laparoskopických technik – rozsah
  laparoskopické lymfadenektomie / klasické
  lymfadenektomie
 • Rozvoj zobrazovacích metod - magnetické
  rezonance (stanovení rozsahu nádorové
  infiltrace děložního hrdla - objemu nádoru)
 • Rozvoj peroperační histologie a diagnostiky
  spádových lymfatických uzlin (sentinelové
  uzliny)Ca colli uteri IA1

 • ruiziko postižení lymfatických uzlin do 1%
 • angioinvaze?
 • konizace
 • extrafasciální hysterektomie

LS lymfadenektomie + trachelektomie

 • Management FN Motol
 • žena ve fertilním věku, přeje si těhotenství
 • histopatologický závěr FNM (2. čtení)
 • nádor splňuje kritéria IA2, IB1 do 20 mm v ejvětším
  rozměru, nesmí přesahovat proximálně 1/2 stromatu (gyn.
  vyš. + MRI)
 • SCC v normálních hodnotách
 • informovaný souhlas
 • souhlas s konverzí na HE Wertheim III při LN+Ca colli uteri IB2

 • riziko postižení lymfatik
 • FIGO + MRI
 • Standard??
 • Werheim III + radiace???
 • Managem,ent FN Motol
 • Neoadjuvantní chemoterapie + Radikální HE Wertheim III
 • Chemoradioterapúie


Volumetrie

 • FIGO: palpační vyš., kolposkopie, RTG S+P

  • 23-64%
 • MRI- standardní metoda k určování rozsahu
  tumoru
  • volba optimální léčebné modality
 • Kontroverzní: malé tumory - nové postupy -
  konzervativní
 • Role ultrazvukového zobrazování ?Časná stádia karcinomu hrdla děložního

 • ultrazvuk - detekce při velikosti 0.5 - 1m

  • (stádia Ia2 a výše)
 • rozsah nádoru v hrdle (volumetrie)
 • postižení stromatu
 • postižení parametrií
 • postižení lymfatických uzlin ?
 • přístup: transvaginální, transrektální
Ultrazvuk a cervikální karcinom Ib

 • prospektivní studie
 • 21 pacientek FIGO Ib
 • transvaginální US (8MHz, Acuson, Sequoia)
 • MRI FIGO volumetry
 • IB1 subklasifikace

  • – nádory menší než 20mm
  • – nádory 20-40 mm
 • rozdíl v stagingu (US/MRI): 4%
 • overstaging:

  • 1 pacientka (38mmMRI/43mm US) - bez dopadu na léčbu:
   nac+radik. operace
 • cílová skupina:

  • nádory pod 20mm - fertilitu zachovávající operace!
  • shoda: 100% !!!


  Studie / závěr
  • srovnatelné výsledky stagingu u nádorů omezených na uterus u obou metod (US/MRI)
  • nová, dostupnější a jednodušší metoda v hodnocení rozsahu cervikálního karcinomu - ultrazvuk????
  • relativně spolehliová selekce "malých" nádorů IB1 do 20mm a do 1/2 invaze stromatu umožňujících méně invazivní léčebné modality.

Datum přednesení příspěvku: 8. 1. 2005