Využití PET při stangingu u karcinomu plic

Konference: 2007 12. ročník odborného sympózia Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Poster

Číslo abstraktu: 044p

Autoři: Dis. Iva Křivánková; Monika Velichová

PET
Principem PETu je biodistribuce i.v. podané glukosy k tomuto účelu značené změnou hydroxylové skupiny pozitronovým zářičem
18F-FDG s poločasem rozpadu 110 minut.
18F-FDG je transportována do tkánía vstupuje do buněk shodnými mechanismy jako glukóza, není však dále metabolizována,
ale jen akumulována. PET kamera detekuje biodistribuci i.v. podané FDG.

Přínos vyšetření PET u ca mammy:
  1. staging(regionální uzliny a vzdálené metastázy)
  2. monitorování odezvy na léčbu
  3. rozlišení maligní a benigní etiologie UZ a MG nálezů (densní prsy, terén jizevnatých změn po operaci a po RT)
  4. detekce suspektní lokální nebo vzdálené rekurence(elevace markerů)
  5. restaging

59-letá pacientka, 3 roky po operacia léčbě, nahmatána LU v levémnadkličku. Markery negativní, dle UZ uzlina patologická, na PET prokázány i další infiltrované uzliny (submandibulárně, supraklavikulárně, v mediastinu, v pravém plicním hilu).Pozitivní nález potvrzen i na CT.


55-letá pacientka, 3 roky po operaci a léčbě,markerynegativní, dle CT 3 jaterní metastázy, PET přítomnost jaterních metastáz potvrdila.Kontrola po léčbě a 5-ti měsících –na CTregrese jaterních metastáz, PET nález zcela negativní.54-letá pacientka, rok po operaci a léčbě, dle UZ suspektní recidiva nádoru. Proveden PET –mnohočetné metastázy na krku, v mediastinu, axilea plicích. Po léčbě a 6 měsících nález negativní. Další kontrola
po 6 měsících opět s negativním nálezem.43-letá pacientka, primární nádor prsu, 2 patologické uzliny v axile.
Dle CT 1 jaterní metastáza a několik cyst, dle MR mnohočetné cysty, ale metastáza neprokázána.
PET potvrdila jaterní metastázu, uzliny v axilea nadkličku
(obr. A), kontrola po chemoterapii prokázala progresi v játrech a v krční
páteři (obr. B).Kontakt na pracoviště:
Masarykův onkologický ústav Brno
Oddělení Nukleární Medicíny a PET
Tel: 543 13 1301, 1311
Fax: 543 31 1350
E-mail: onm@mou.cz

Datum přednesení příspěvku: 19. 1. 2007