Využití pozitronové emisní tomograře při detekci metastáz alveolárního rabdomyosarkomu dětí a dospívajících.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádory dětského a adolescentního věku

Téma: XXVIII. Nádorová onemocnění dětského věku

Číslo abstraktu: 247

Autoři: as.MUDr. Edita Kabíčková, Ph.D.; MUDr. Otakar Bělohlávek, CSc.; MUDr. David Sumerauer, Ph.D.; MUDr. Jana Votrubová, CSc.; MUDr. Eva Drahokoupilová; MUDr. Martin Kynčl; RNDr. Lenka Krsková, Ph.D.; prof. MUDr. Roman Kodet, CSc.; prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.

Úvod

Pozitronová emisní tomograře (PET) je neinvazivní vyšetřovací metoda s vysokou vypovídající schopností, která umožňuje funkční zobrazení nádorové tkáně, nabízí možnost dalšího zpřesnění rozsahu onemocnění a sledování léčebné odpovědi nádoru in vivo. Využívá deoxyglukózu značenou radioaktivním fluorem (FDG), která se hromadí v metabolicky aktivní nádorové tkáni. Má vyšší senzitivitu než běžně používané CT a MRI vyšetření, která zobrazují poměry anatomické. Výhodou je i možnost celotělového zobrazení při jednom vyšetření. FDG PET umožňuje lokalizovat neznámý primární nádor, upřesnit biologickou povahu známého nádoru, vstupní staging, monitorovat efekt protinádorové léčby i včas odhalit recidivu nádoru…

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2008