Využití selektivní deplece aloreaktivních T-lymfocytů jako adoptivní imunoterapie u pacientů s renálním karcinomem.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: III. Nádorová imunologie

Číslo abstraktu: 038

Autoři: Prof. MUDr. Jaroslav Michálek, Ph.D.; RNDr. Eva Matějková; RNDr. Ludmila Lauerová, CSc.; RNDr. Libor Hanák, PhD.; RNDr. Ivana Burešová; doc. MUDr. Jan Doležel, Ph.D.

Ročně je v České republice diagnostikováno kolem 1500 nových případů nádorů ledvin, což tvoří asi 3% všech zhoubných nádorů. Nejvyšší výskyt onemocnění je mezi 50.- 70. rokem života. Zhoubný nádor ledviny se vyskytuje dvakrát častěji u mužů než u žen.

Alogenní transplantace hematopoetických kmenových buněk (HSCT -hematopoetic stem cell transplantation) představuje účinnou léčbu mnoha nádorových i nenádorových onemocnění, která by jinak byla nevyléčitelná. V současné době se uplatňuje názor, že léčebný potenciál HSCT spočívá zejména v uplatnění protinádorové aktivity dárcovských (alogenních) T lymfocytů schopných navodit reakci štěpu proti nádoru (GVT- graft-versus-tumor).

Největším problémem alogenních HSCT je nežádoucí reakce štěpu proti hostiteli (GVH -graft-versus-host), která je jednou z hlavních příčin morbidity a mortality v potransplantačním období.

Jako ideální se tedy jeví provést selektivní depleci těchto aloreaktivních dárcovských T lymfocytů, které jsou zodpovědné za GVH reaktivitu a zároveň posílení aktivity T lymfocytů s GVT reaktivitou. Realizace této myšlenky je založena na předpokladu, že GVH a GVT jsou zprostředkovány různými klony dárcovských T lymfocytů, které lze od sebe oddělit.

Základem metody selektivní deplece je smíšená lymfocytární reakce (mixed lymphocyte reaction- MLR), kdy se nenádorové mononukleární buňky z periferní krve (MNPK) pacienta ozáří (30Gy) a smíchají se s MNPK zdravých dárců v poměru 1:1. Buňky se inkubují 24 hodin v médiu X-VIVO 15 s 10% humánního AB-séra. Poté je přidán 10-8M anti-CD25 imunotoxin (IT), který vede k odstranění nežádoucích CD25+ aloreaktivních klonů T lymfocytů a regulačních CD4+CD25+ lymfocytů. V průběhu následné kultivace se v týdenních intervalech se do MLR přidávají ozářené nádorové buňky téhož pacienta, které slouží jako antigenní stimulátor GVT specifických klonů rádcovských selektivně depletovaných T lymfocytů.

Bylo provedeno celkem 15 MLR s použitím buněk od pacientů s renálním karcinomem. Byla prokázána vysoká účinnost anti-CD25 IT, selektivní deplece dosáhla 99,5-100% (medián 99,7%) deplece dárcovských T lymfocytů. IT tedy vedl ke snížení GVH reaktivity z 9,73-15,8% (medián 11,32%) na 0,00-0,18% (medián 0,07%). Graft versus tumor (GVT) efekt dárcovských klonů T lymfocytů byl zachován (2,8% dárcovských T lymfocytů bylo GVT reaktivních), zatímco graft versus host (GVH) reaktivita byla potlačena i přes opakovanou aktivaci MNPK stejného pacienta.

Závěrem lze shrnout, že preklinická data mohou sloužit jako podklad pro klinické využití selektivné depletovaných dárcovských GVT-specifických T-lymfocytů pomocí anti-CD25 imunotoxinu. Tento postup minimalizuje riziko GVH nemoci a potencuje protinádorový efekt dárcovských lymfocytů.


Podporováno grantem MŠMT NPVII 2B06058.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2008