Využití systému MOSAIQ v praxi.

Konference: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Radioterapie

Téma: Role radiologického asistenta u vyšeřovacích a léčebných postupů

Číslo abstraktu: 173

Autoři: Dis. Roman Hruška; Dis. Kristián Kečkéš

Systém MOSAIQ je multifunkční elektronický systém pro rozvržení a přehled léčby. Umožňuje organizaci a údržbu demografických údajů o pacientovi, objednání pacientů, úkolů a především informace o léčbě pacienta, které jsou vyžadovány v průběhu radioterapie.

Uživatelské rozhraní MOSAIQ se skládá ze zobrazení úvodní obrazovky (Home) a zobrazení přehledové tabulky (Chart). Úvodní obrazovka se objeví po přihlášení do systému. Zobrazuje uživatelem vybraná data, jejichž výsledkem je usměrněný průběh pracovních úkonů. Přehledová tabulka umožňuje rychlý přístup k informacím o pacientovi. Obsahuje další tabulky objednání pacienta na následné dny, poznámky, přehledovou tabulku pacienta...

Veškeré funkce aplikace MOSAIQ jsou prováděny z nabídek. Většina nabídek obsahuje skupiny příkazů, které seskupují související příkazy. Skupiny příkazů jsou odděleny linkou. Některé tyto příkazy jsou dostupné po otevření konkrétního okna nebo provedení další funkce.

Objednávání pacientů je jedním z nejdůležitějších procesů v medicínské zařízení. Aplikace MOSAIQ zjednodušuje proces plánování. Lze přidávat, editovat a mazat objednání pacientů z denního rozvrhu, rozpisu pracovníků, umístění a rozpisu pracovníka.

Přehledová tabulka Chart slouží k editaci všech součástí pracovních úkonů včetně exportu ozařovacího plánu z plánovacího systému a úpravu frakcionace.

V klinickém provozu využíváme součást aplikace scheduling - časové rozvržení pacientů na určitý den a na určitý přístroj. Přes tuto aplikaci jsme schopni naplánovat frakcionace pacientů a spustit celý ozařovací proces, který komunikuje s programem Desktop.

Aplikace MOSAIQ poskytuje i interní systém zpracování zpráv, takže uživatelé si mezi sebou mohou posílat e-maily. Systém elektronické pošty aplikace MOSAIQ je oddělený od ostatních síťových e-mailových systémů.

Samotná aplikace MOSAIQ neumožňuje ozáření pacienta. Pro ozařování pacienta musí být aplikace MOSAIQ síťově propojená s počítačem, který má nainstalovaný systém Desktop. Při přerušení tohoto síťového propojení není ozáření pacienta možné.

Datum přednesení příspěvku: 23. 4. 2010