Využitie zobrazovacích metód v diagnostike karcinomatóznej mastitídy a diferenciálnej diagnostike zápalových zmien v prsníku

Konference: 2006 11. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Postery

Číslo abstraktu: P007

Autoři: Doc. MUDr. Viera Lehotská, Ph.D.; S. Ivanová

Autori štúdie poukazujú na využitie neinvazívnych zobrazovacích metód (mamografia, sonografia a magnetická rezonancia) v diagnostike zápalových ochorení mliečnej žľazy. Prezentácia kladie hlavný dôraz na úskalia diagnostiky inflamatórneho karcinómu prsníka a jeho odlíšení od iných zápalových lézií, vrátane pooperačných a poradiačných zmien tkaniva prsníka.
Karcinomatózna mastitída má všetky mamografické príznaky zápalových zmien (zhrubnutie kože, retikulárna periareolárna kresba a/alebo difúzne zvýšená denzita mliečnej žľazy s prítomnosťou alebo bez prítomnosti patologického ložiska, ako aj malígneho typu mikrokalcifikátov.
Ultrasonografia je nápomocná nie len v zistení existencie tumoróznej masy v teréne edematózne zmeneného tkaniva mliečnej žľazy, ale aj v odhalení invázie do kože a pektorálneho svalu a rozsahu patologickej axillárnej lymfadenopatie.
Magnetická rezonancia sa využíva na vylúčenie multifokality a multicentricity a pre rozlíšenie reziduálneho tumoru v teréne fibrotických zmien.

Datum přednesení příspěvku: 7. 1. 2006