Vývoj histologických typů, stadií a operability bronchogenního karcinomu na Klinice plicních nemocí a TBC FN Olomouc

Konference: 2014 10. symposium a workshop molekulární patologie a histo(cyto)chemie

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Moderní patologie pro pneumologii

Číslo abstraktu: 31

Autoři: MUDr. Ivona Grygárková; prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.; MUDr. Juraj Kultan; doc. MUDr. Čestmír Neoral, CSc.; MUDr. Tomáš Bohanes, Ph.D.; MUDr. Marek Szkorupa; Doc. MUDr. MVDr. Jozef Škarda, Ph.D. et Ph.D.; MUDr. Tomáš Tichý

Je sledován počet diagnostikovaných pacientů s bronchogenním karcinomem, zastoupení jednotlivých histologických stadií a operabilita onemocnění na Klinice plicních nemocí a TBC FN a LF UP Olomouc za posledních 20 let (1993-2012). Podrobněji je potom je zpracováno období 1999-2012.

Zatímco v r. 1999 jsme diagnostikovali bronchogenní karcinom u 138 nemocných, od roku 2008 se tento počet pohybuje kolem 200 nových pacientů ročně. Malobuněčný karcinom nepřesahuje 20 % z celkového počtu pacientů s bronchogenním karcinomem. Ve skupině nemalobuněčných karcinomů plic byl v minulých letech nejčastěji zastoupen spinocelulární karcinom, ale je patrný postupný nárůst nemocných s adenokarcinomem, který se v letech 2011 a 2012 stal nejčastějším histologickým typem nemalobuněčného plicního karcinomu. V r. 2012 byl adenokarcinom na našem pracovišti zjištěn u více než 58 % pacientů. V roce 1999 jsme poprvé na našem pracovišti dosáhli operability nad 20 % (21 %), jistě i v souvislosti s používáním neoadjuvantní chemoterapie, operabilita se stále pohybuje kolem 20 %. Počet pacientů diagnostikovaných s pokročilým onemocněním (st. IIIB a IV) tvoří nejpočetnější skupinu, více než 70 %. Diagnostika bronchogenního karcinomu v časných stadiích onemocnění by vedla ke zvýšení operability, a tím i zlepšení 5letého přežití nemocných.

Práce byla podpořena grantem IGA MZ ČR NT/13569

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2014