Vývoj prevalence nádorů prsu a rodidel v ČR

Konference: 2008 13. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii a 3.ročník pro NLZP

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Doporučené diagnostické algoritmy v případě podezření na lokální recidivu či diseminaci karcinomu prsu, léčba recidivujícího a disseminovaného ca prsu, biologická terapie, indikace

Číslo abstraktu: 001

Autoři: Edvard Geryk; Doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc.; Petr Koška; Jakub Odehnal; Mgr. Radim Štampach, Ph.D.; Mgr. Jiří Holub; MUDr. Tomáš Doležal; RNDr. Milan Konečný, CSc.

Úvod
Počet karcinomů prsů a rodidel je jedním z ukazatelů objemu onkologické péče. Z jejich prevalence v předchozích letech lze odhadovat počty žijících pacientek pro futuro. Trend dg. C50-C56 evidovaných v registru nádorů od roku 1976 a zpracovaný ÚZIS ČR v letech 1989-2004 byl podkladem pro odhad očekávaných počtů v následujících letech.

Výsledky
V průběhu 15 let vzrostl do roku 2004 počet žijících žen s karcinomy prsů o 29 tis. (o 147%) na 48,7 tis., s nádory vulvy a vagíny o 700 (o 79%) na 1,6 tis., cervixu o 6,8 tis. (o 81%) na 15 tis., dělohy o 9,6 tis. (o 91%) na 20 tis., ovaria o 4,8 tis. (o 141%) na 8,2 tis.

Jejich geografické rozložení bude prezentováno spolu s počty žijících na 100 tis. žen.

Odhad v roce 2007 zahrnoval asi 52,8 tis. žijících žen s karcinomy prsů a 50 tis. rodidel. Při pokračujícím vývoji léčby, incidence a mortality, včetně jejich evidence, lze u české populace žen očekávat:

- v roce 2010 asi 58,6 tis. nádorů prsů a 54,5 tis. rodidel

- v roce 2015 asi 68,2 tis. nádorů prsů a 62 tis. rodidel

Průměrný meziroční nárůst v letech 2005-15 by činil 1770 žen žijících s nádory prsů a 1550 s nádory rodidel.

Závěr
V kontextu vývoje dalších skupin nádorů navozuje prevalence asociaci s výdaji na zdravotní péči v onkologii ze zdravotního pojištění, které v letech 2000-5 vzrostly ze 7,2 mld. na 9 mld. Kč. Průměrným ročním nárůstem výdajů 4,53% se onkologii mezi 22 lékařskými obory řadí na 19. místo. Kapacity v gynekologii a mammologii bude vhodné přizpůsobit do roku 2015 potřebám dispenzární péče téměř 130 tis. žijících pacientek. V diskusi bude posouzena věrohodnost tohoto odhadu.

Zpracováno za podpory grantu GA ČR č. 205/07/1278.

Datum přednesení příspěvku: 18. 1. 2008