Výživa u onkologicky nemocných – závažný prognostický faktor

Konference: 2004 XXVIII. Brněnské onkologické dny a XVIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Číslo abstraktu: 170

Autoři: E. Mašterová; J. Slováková; M. Borová

Nádorová onemocnění často představují vleklý stav, v jehož průběhu dochází k postupnému tělesnému chátraní, na němž se podílí jednak choroba sama, její komplikace, ale také vyšetřování a onkologická léčba.
Maligní nádory jsou častěji než jiné choroby provázené podvýživou, neboli malnutricí. Stav výživy před zahájením léčby mnohdy zásadním způsobem ovlivní další průběh onemocnění.

Anorexie (nechutenství)
Bývá způsobena jak nádorovým onemocněním, tak i protinádorovou terapií, dlouhodobá anorexie vede k malnutrici a kachexii.

Malnutrice (podvvýživa)
Primární malnutrice není způsobena nedostatečným přívodem živin důvodem jsou závažné změny metabolismu.
Sekundární vzniká zejména na podkladě nedostatečného přívodu živin – špatné složení potravy, event. nedostatečné vstřebávání potravy.

Kachexie
Celková sešlost, chátrání a hubnutí spojené s výraznou slabostí, charakteristická je ztráta svalové hmoty a nízká hladina albuminu. Pramení z dlouhodobé malnutrice, v terminálním stádiu nemoci se vyskytuje až v 80% případů.

Příčiny zhoršeného stavu výživy
nádorové onemocnění
Záleží na typu lokalizaci a pokročilosti nádorového onemocnění, často se vyskytuje u nádorů horních částí zažívacího traktu, bronchogenního karcinomu a karcinomu slinivky břišní.

onkologická léčba
 • Chirurgická – výkony na orgánech GIT (orofaryngs, jícen, žaludek, tenké střevo, tlusté střevo, pankreas)

 • Radioterapie – orgány GIT, CNS

 • Chemoterapie – nausea, zvracení, mukositida, průjmy, paralytický ileus


Diagnostika malnutrice, zhodnocení stavu výživy
 • závažné hubnutí 10% původní hmotnosti za posledního 1/2 roku
 • snížená hladina albuminu, prealbuminu, transferinu a cholinesterázy
 • BMI nižší než 18 – těžká podvýživa


Způsoby nutriční podpory

dle závažnosti malnutrice
 • dietní doporučení, evidence příjmu stravy
 • sipping (popíjení nutričních doplňků)
 • enterální výživa nasogastrickou sondou
 • perkutální endoskopická gastrostomie, jejunostomie
  • parenterální výživa – vaky all in one
 • farmakologické intervence (kortikosteroidy, gestageny, nesteroidní antiflogistika)


Závěr

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2004