Význam 3D endosonografie při stagingu tumorů rekta.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: XVI. Kolorektální karcinom

Číslo abstraktu: 141

Autoři: MUDr. Pavel Zbořil, Ph.D.; doc. MUDr. Čestmír Neoral, CSc.; doc. MUDr. Kamil Vysloužil, CSc.; MUDr. Lubomír Starý, Ph.D.; MUDr. Ivo Klementa, Ph.D.

Úvod

Incidence kolorektálního karcinomu se neustále zvyšuje, naprostá většina tumoru vzniká na podkladě maligního zvratu poly-
pu. Nádory rekta v počátečních stádiích lze odstranit lokálně, čímž pacienta uchráníme od velkých výkonu jako je přední nízká resekce či amputace rekta. Ke správnému zvolení typu operace musíme znát přesně staging a grading tumoru.
Rozhodující roli při T a N stagingu tumorů anorekta hraje 3D endosonografie.
S použitím 3D zobrazení je diagnostická přesnost stagingu tumorů v naší studii 87.7%.
Endosonografie s 3D rekonstrukcí obrazu je dokonce přesnější než CT a MRI zejména u časných stádií. tumorů. Lymfatické uzliny nad 3 mm mohou být detekovány. Je však těžké rozlišit zánětlivě aktivovanou uzlinu od tumorosně infiltrované. Zde se diagnostická přesnost pohybuje mezi 50-70%.
Cílem naší práce bylo zhodnotit význam 3D endosonografie v diagnostice tumorů anorekta, a zejména přesnost uT stagingu tumorů při porovnání s histopatologickým vyšetřením resekátu.

Metodologie

Metodu 3D endosonografii jsme zavedli v roce 2000. Za období 8/2000-10/2006 jsme provedli 286 3D endorektálních sonografií pro tumor rekta. U 180 nemocných se jednalo o maligní nádor konečníku, 106 krát bylo vyšetření indikováno pro adenomatozní či vilozní polyp rekta. Všichni nemocní podstoupili operační léčení. Endorektální cestou pomocí operačního rektoskopu byli operování nemocní stagingu uT1 a uT2. V případě stagingu uT2 se jednalo o nemocné s tumorem průměru do 3cm gradingu G1-2. Nemocní s pokročilejším tumorem byli operováni klasicky. Histopatologické vyšetření u všech operačních preparátů provedl jeden patolog.

Výsledky

Předoperační nálezy stagingu určeného 3D endorektální sonografií jsme srovnali se závěrečným histopatologickým vyšetřením. Korelace předoperační endorektální sonografie s histopatologickým závěrem byla v 87,7%. U 10,3% nemocných 3D endorektální sonografie hodnotila pokročilejší stádium než bylo závěrečné histolopatologické vyšetření. Stanovení stagingu T2 bylo zatíženo největší chybou.

Závěr

Z výsledků naší práce vyplývá že 3D endonografie anorekta v hraničních případech nadhodnocuje T staging tumorů, zejména stádum T2 a T3 o půl až jeden stupeň. Při hlubším porovnání endosonografických nálezů s histopatologickým vyšetřením zjišťujeme, že to způsobuje peritumorosní zánětlivá infiltrace, která posouvá hranici prorůstání tumoru (upstaging) a endo UZ ji nedokáže odlišit. Jedná se o kritická stadia, kde můžeme pacientovi nabídnout lokální výkon před resekcí či amputací rekta. Proto musíme být v hodnocení endoUZ nálezů opatrní a v případě hraničních uT stádií volit méně radikální postup, který bude po histologickém zpřesnění eventuálně doplněn resekcí či amputací rekta.

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2007