VÝZNAM DETEKCE PROTEINU BCL-2 U KARCINOMU PRSU

Konference: 2006 XIII. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 031

Autoři: MUDr. Filip Čečka, Ph.D.; MUDr. Pavel Jandík, Ph.D.; MUDr. Jindřiška Mergancová

Cílem výzkumu v oblasti karcinomu prsu v současné době je identifikovat nové biomarkery, které by pomohly doplnit klinicko-patologický staging tak, abychom mohli identifikovat pacientky s vysokým rizikem relapsu základního onemocnění. Bcl-2 je anti-apoptotický protein, který je zodpovědný za inhibici apoptózy. Exprese genu je regulována estrogeny v mammárních epiteliálních buňkách. Protein Bcl-2 byl detekován pomocí imunohistochemických metod v přibližně 80 % primárních nádorů prsu u žen. Detekce Bcl-2 koreluje s estrogenovými receptory a progesteronovými receptory. Teoreticky by mělo platit, že exprese proteinu Bcl-2 potlačí apoptózu a bude spojována s horší prognózou. Statistické analýzy překvapivě odhalily, že Bcl-2 pozitivní pacientky mají lepší prognózu a delší přežití bez relapsu a delší celkové přežití než Bcl-2 negativní pacientky. V několika randomizovaných studiích bylo dokázáno, že exprese proteinu Bcl-2 nemá statisticky významnou hodnotu k predikci odpovědi nádoru na neoadjuvantní chemoterapii.
Dle literárních údajů se Bcl-2 jeví pro futuro jako významný a klinicky potřebný prognostický faktor jeho pozitivita je spojována s delším celkovým přežitím a delším časem do relapsu základního onemocnění. Autoři se ve svém sdělení zamýšlejí nad možnostmi jeho klinického využití.

Literatura:
 1. Castiglione F., Sarotto I., Fontana V., Destefanis M., Venturino A., Ferro S., Cardaropoli S., Orengo M. A., Porcile G.: Bcl2, p53 and clinical outcome in a series of 138 operable breast cancer patients. Anticancer Res. Sep-Oct, 19(5C):45. 55-63, 1999.
 2. Frassoldati A., Maur M., Guarneri V., Nicolini M., Conte P. F.: Predictive value of biologic parameters for primary chemotherapy in operable breast cancer. Clin Breast Cancer 6: 315-324, 2005.
 3. Joensuu H., Pylkkänen L. & Toikkanen S.: Bcl-2 protein expression and long-term survival in breast cancer. American Journal of Pathology. 145. 1191-1198, 1994.
 4. Kymionis G. D., Dimitrikakis C. E., Konstadoulakis M. M., Arzimanoglou I., Leandros E., Chalkiadakis G., Keramopoulos A., Michalas S.: Can expression of apoptosis genes, bcl-2 and bax, predict survival and responsiveness to chemotherapy in node negative breast cancer patients? J Surg Res 99: 161-168, 2001.
 5. Krajewski S., Blomvqvist C., Franssila K., Krajewska M., Wasenius V. M., Niskanen E., Reed J. C.: Reduced expression of pro-poptotic gene Bax is associated with poor response rates to combination chemotherapy and shorter survival in women with metastatic breast adenocarcinoma. Cancer Research. 55. 4471-4478, 1995.
 6. Krajewski S., Krajewska M., Turner B. C., Pratt C., Howard B., Zapata J. M., Frenkel V., Robertson S., Ionov Y., Yamamoto H., Perucho M., Takayama S., Reed J. C.: Prognostic significance of apoptosis regulators in breast cancer. Endocr Relat Cancer 6. 29-40, 1999.
 7. Neri A., Marrelli D., Roviello F., DeMarco G., Mariani F., DeStefano A., Megha A., Caruso S., Corso G., Cioppa T., Pinto E.: Bcl-2 expression correlates with lymphovascular invasion and long-term prognosis in breast cancer. Breast Cancer Research and Treatment. Mar 16. 2006.
 8. Reed J. C.: Balancing cell life and death: Bax, apoptosis, and breast cancer. Journal of Clinical Investigation. 97. 2403-2404, 1996.
 9. Silvestrini R., Veneroni S., Daidone M. G., Benini E., Boracchi P., Mezzetti M., Di Fronzo G., Rilke F., Veronesi U.: The Bcl-2 protein: prognostic indicator strongly related to p53 protein in lymph node-negative breast cancer patients. Journal of the National Cancer Institute. 86. 499-504, 1994.
 10. Silvestrini R., Benini E., Veneroni S., Daidone M. G., Tomasic G., Squicciarini P., Salvadori B.: p53 and bcl-2 expression correlates with clinical outcome in a series of node-positive breast cancer patients. Journal of Clinical Oncology. 14. 1604-1610, 1996.

 11. Yang Q., Sakurai T., Yoshimura G., Suzuma T., Umemura T., Nakamura M., Mori I., Kaduko K.: Prognostic value of bcl-2 in invasive breast cancer receiving chemotherapy and endocrine therapy. Oncol Rep 10: 121-125, 2003.
 12. Zhang G., Kimijina I., Abe R., Watanabe T., Kanno M., Hara K., Tsuchiya A.: Apoptotic index correlated to Bcl-2 and p53 protein expression, histological grade and prognosis in invasive breast cancers. Anticancer Research. 18. 1989-1998, 1998.

Datum přednesení příspěvku: 21. 10. 2006