Význam PET/CT vyšetření pro stanovení cílového objemu při radioterapii tumorů hlavy a krku.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádory hlavy a krku

Téma: XVI. Nádory hlavy a krku

Číslo abstraktu: 139

Autoři: MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D.; doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc.; prof. MUDr. Martin Doležel, Ph.D.; MUDr. Aleš Hlávka; Mgr. Kamil Kudelka; Mgr. Tomáš Kroulík; doc. MUDr. Otakar Bělohlávek, CSc.; Ing. Karel Nechvíl

Úvod
Pozitronová emisní tomografie představuje na začátku nového století nejdynamičtěji se rozvíjející diagnostickou zobrazovací metodu v celosvětovém kontextu klinické medicíny. Řada studií prokázala, že je možné využít FDG PET pro plánování radioterapie, především u tumorů plic, hrdla děložního a tumorů hlavy a krku. Lze tak u řady nemocných detekovat ložiska, která nebyla zjištěna pomocí jiných diagnostických metod, nebo odlišit benigní lymfadenopatii od nádorového postižení. PET může být ve srovnání s CT a MR přínosem pro detekci metastatického postižení lymfatických uzlin, dále je vhodný pro pátrání po primárním ložisku při nálezu metastázy do uzlin z neznámého primárního sídla a zlepšuje diferenciální diagnostiku reziduálního nádorového postižení po léčbě. Přesné informace o distribuci nádorového postižení dovolují změnit taktiku léčby zářením. Dosud bylo snahou ozářit cílový objem co nejhomogenněji. Tato fyzikální optimalizace rozložení dávky se dnes díky PET začíná nahrazovat biologickou optimalizací, kdy maximum dávky záření je aplikováno do aktivních oblastí s maximem nádorového postižení a nepostižené kritické orgány jsou naopak co nejvíce šetřeny. Nové možnosti, jak zlepšit diagnostiku za využití PET, nás vedly k zavedení fůze PET/CT do plánování radioterapie...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2008