Význam pozitronové emisní tomografie u plicních malignit.

Konference: 2005 1. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: 06. Nové možnosti stagingu a ultrastagingu nádorových onemocnění I

Číslo abstraktu: 047

Autoři: MUDr. Petr Jakubec; MUDr. Ivona Grygárková; Tereza Jakubcová; prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.; MUDr. Vladimír Benýšek

Pozitronová emisní tomografie (PET) je neinvazivní vyšetřovací metoda, jejíž výhoda spočívá v tom, že na rozdíl od ostatních zobrazovacích metod detekuje rozdíly v metabolismu buněk různých tkání a nikoliv anatomické struktury. V dnešní době je až 90 % všech PET vyšetření provedeno z onkologické indikace.
Uvádíme jednotlivé indikace PET v pneumoonkologii a srovnáváme její výtěžnost a přesnost s ostatními zobrazovacími metodami. Mimo diagnostiky se PET také používá k hodnocení efektu léčby, relapsu a prognózy nemoci.
V druhé části práce předkládáme tři kazuistiky ukazující pozitiva, ale i úskalí a limity tohoto vyšetření.

Datum přednesení příspěvku: 10. 12. 2005