Význam sledování indukce cytochromu p450 flavonoidními sloučeninami.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 251 (p257)

Autoři: P. Hanuštiak; Ing. Pavla Kratochvílová; MUDr. Pavel Mareš; doc.RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.; V. Šupálková; Prof. RNDr. Miroslava Beklová, CSc.; J. Zehnálek; MUDr. Luboš Zeman; prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.; prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc.; doc.Ing. René Kizek, Ph.D.

Úvod
V dnešní době se ve výživě člověka stále častěji objevují potravinové doplňky, které obsahují látky přijímané i v „běžné“ stravě. Proto není překvapením, že celková koncentrace takových látek vysoce převyšuje normální hodnoty denního příjmu. Tento efekt se nevyhnul ani velmi zajímavé skupině látek nazývaných flavonoidy. Jsou to nízkomolekulární heterocyklické látky založené na flavanovém jádře [1]. Biochemická aktivita flavonoidů či jejich metabolitů závisí na chemické struktuře a relativní orientaci kruhů v molekule [2]. Klasifikace flavonoidů je založena na jejich struktuře. Hlavní třídy zahrnují flavonoly, flavony, flavanony, katechiny (též flavanony), anthokyany, isoflavony, dihydroxyflavonoly a chalkony [3-6].
Flavonoidy jsou klasifikovány jako sekundární rostlinné metabolity všudypřítomné v rostlinné říši. Jsou produkovány rostlinami například k ochraně před býložravci a k oxidativní ochraně buněk [5,7], dále také působí jako stimuly pro opylení, vábí hmyz ke své potravě [4] nebo se v prašnících a pestících a účastní se vývinu pylu a pučení [8].
Ve vztahu k člověku jsou všeobecně považovány za prospěšné látky. Z některých studií prováděných in vitro vyplývá, že mají výrazné antioxidační, protisrážlivé, spasmolytické, antimikrobní, protizánětlivé a antikarcinogenní vlastnosti [9-16]. Bylo identifikováno několik mechanismů, kterými flavonoidy působí cytotoxicky. Protinádorová aktivita několika flavonoidů (pinostrobin, quercetin, myricetin, morin) je připisována jejich schopnosti inhibovat topoisomerasu I a II [17,18]. A dále jsou schopny zpomalit buněčnou proliferaci jako následek jejich vazby na estrogenní receptor [19]. Oproti tomu některé flavonoidy, stejně jako jiná xenobiotiky, jsou schopny indukovat cytochrom P450 [20].
V naší práci jsme se zabývali problematikou vlivu různých flavonoidů na cytochrom P450, především na jeho indukci v játrech a tlustém střevě. Pro tyto účely jsme využili western blotting. A dále jsme se zaměřili na elektrochemické pozorování interakcí DNA s flavonoidy. ...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 23. 4. 2007