Význam vitaminů v prevenci a léčbě onkologických onemocnění.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: X. Podpůrná léčba a terapie komplikací v onkologii

Číslo abstraktu: 098

Autoři: Doc. MUDr. Zdeněk Wilhelm, CSc.

O vitaminech se v souvislostí s prevencí i léčbou onkologických onemocnění hovoří velmi nevyváženě. Na jedné straně se účinky vitaminů přeceňují, na druhé straně se vyskytují názory, že je to pouhý nadstandard, který významně nemůže daný stav zvrátit. Otázkou je, co lze označit za vyvážený pohled a z hlediska fyziologie za odůvodněný.

Předně, vitaminy jsou pouze součástí celkové mozaiky optimálního příjmu všech substrátů nejenom po stránce kvantity, ale i kvality, přičemž se tak stávají součástí vyššího celku, dnes označovaného obecně za zdravý životní styl. Pozapomínáme, že je to podle různých šetření až 3/4 z faktorů bezprostředně se dotýkající a ovlivňující naše zdraví. Všímáme-li si funkcí jednotlivých vitaminů, zjistíme, že jejich nedostatek významně ovlivňuje nejenom buňku, její metabolismus, ale i orgánové systémy, jež se následně vyznačují významně pozměněnou funkcí. A orgán s pozměněnou funkcí je náchylnější i k dalším změnám.

Skupina vitaminů rozpustných ve vodě...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2008