Vzácnější histologický nález - pseudoangiomatózní hyperplazie stromatu prsu

Konference: 2005 10. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Postery

Číslo abstraktu: P010

Autoři: Hana Tobková; MUDr. Hana Urminská-Klozová, Ph.D.; prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.; MUDr. Pavel Jandík, Ph.D.

Úvod: Pseudoangiomatózní hyperplazii stromatu mléčné žlázy poprvé popsali Vuitch, Rosen a Erlandson v roce 1986. Jedná se o benigní proliferativní lezi, kde histologicky prokazujeme systém navzájem anastomozujících, opticky prázdných štěrbinovitých prostorů, v jejichž okraji jsou buňky s oploštěnými, uniformními jádry, napodobující endotelie. Jde o častý náhodný mikroskopický nález v rámci nejrůznějších benigních či maligních onemocnění prsu. Může se však vyskytovat i samostatně a tvořit hladký, ohraničený uzel. Potom je nález označován jako tumoriformní varianta pseudoangiomatózní hyperplazie stromatu prsu.
( 2 snímky z CD histologie-1.)

Materiál a metodika: Od roku 1998 až do července 2004 jsme se setkali s 29 případy histologicky verifikovaných změn ve smyslu b>pseudoangiomatózní hyperplazie stromatu prsu, z toho u sedmi žen se jednalo o tumorifomní variantu (tj. ve 24%). Soubor tvoří ženy ve věku 29 až 57 let a dva muži ve věku 21 a 73 let. Všichni byli vyšetřeni ultrasonograficky a všichni, vyjma 21letého muže a 29leté ženy, i mamograficky . Histologie byla stanovena ve všech případech po extirpaci podezřelé tkáně či ložiska z prsu.

Výsledky: V sedmi případech tumorifomní varianty pseudoangiomatózní hyperplazie se jednalo o ženy ve věku od 35 do 54 let. V klinickém obrazu dominovala palpačně tuhá rezistence o velikosti 3-6 cm, v mamografickém obrazu šlo především o
homogenní denzní ohraničenou lézi bez přítomnosti mikrokalcifikací. Ultrasonograficky jsme nacházeli ohraničená hypoechogenní, vcelku homogenní ložiska. Nejčastěji se při tomto obrazu pomýšlelo na fibroadenom.
V ostatních případech se jednalo o náhodný nalez mikroskopických změn v rámci širokého spektra benigních či maligních onemocnění prsu, a to v rámci fibrocystických změn, gynekomastie, sklerózující lobulární hyperplazie, fibroadenomu, hamartomu, invazivního adenokarcinomu, intraduktální papilomatózy.

Závěr: Tumoriformní variantu psedoangiomatózní hyperplazie stromatu mléčné žlázy lze těžko klinicky, mamograficky i ultrasonograficky odlišit od fibroadenomu. K diagnóze nás může směřovat spíše větší velikost ložiska pseudoangiomatózní hyperplazie a výskyt především u premenopausálních žen. U mužů se změny ve smyslu pseudoangiomatózní hyperplazie klinicky projevují jako palpačně citlivá léze ve smyslu gynekomastie.

Datum přednesení příspěvku: 6. 1. 2005