VZDĚLÁVÁNÍ NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ V PALIATIVNÍ PÉČI

Konference: 2014 5. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Pararelní program - Paliativní seminář

Číslo abstraktu: 27

Autoři: Pavel Klimeš

Zdravotní sestra má v oboru paliativní péče roli nejen odborníka na ošetřovatelské úkony a intervence. Při poskytování této péče se zaměřuje u pacienta kromě potřeb fyzických také na potřeby psychické, sociální a spirituální. V době umírání je u člověka váha všech dimenzí stejně silná. Fyzické strádání nemá vyšší hodnoty než sociální či spirituální. Sestra se v těchto chvílích pohybuje na rozhraní života a smrti pacienta, s vědomím, že na konci bude smrt. Odbornost zdravotní sestry v paliativní péči není v současném zdravotním systému nijak specifikovaná, i když je zřejmá specifičnost její práce, zejména ve směru komunikace s nemocným (umírajícím) a jeho blízkými, v neposlední řadě pak v partnerském profesním vztahu s lékařem. Vzdělávání zdravotních sester v oboru paliativní péče je potřebným nástrojem, který přináší sestře možnost získání dovedností, nemocnému a jeho blízkým pak dává možnost setkat se s profesionálem a zároveň partnerem na konci lidského života. A pokud zahrnuje všechny dimenze lidského života, může pomoci k odbourávání tabu a strachu ze smrti − sestrám a v konečném důsledku pak těm, kterým péči poskytují. Možným optimálním stavem, kterého by mohlo být dosaženo, je vytvoření odbornosti paliativní sestry.

e-mail: pavel.klimes@cestadomu.cz

Datum přednesení příspěvku: 24. 1. 2014