Vzdělávání v pediatrické paliativní péči – zkušenost z Polska

Konference: 2011 III. česko-slovenská konference paliativní medicíny

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Jak integrovat paliativní péči do výuky ošetřovatelství

Číslo abstraktu: 27

Autoři: Bc. Bronislava Husovská

   Příspěvek má za úkol seznámit posluchače s možností vzdělávání v dětské paliativní péči v Polsku. Posluchačům bude představen průběh stáže v Dětském hospici ve Varšavě a výstupy po absolvování stáže.

   Dalším úkolem je poskytnout posluchačům vhled do momentální situace dětské paliativní péče v Polsku. Budou představeny formy dětské paliativní péče. Blíže bude popsána mobilní dětská paliativní péče.

   Posluchači budou seznámeni se současnou situací dětské paliativní péče v ČR. Závěrem příspěvek seznámí s projektem dětské paliativní

Datum přednesení příspěvku: 24. 11. 2011