Vztah mezi výskytem nežádoucích účinků bevacizumabu v kombinaci s chemoterapií a komorbiditou u pacientů s karcinomem kolorekta.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 153 (p275)

Autoři: MUDr. Ivana Bustová; MUDr. Hana Šiffnerová; MUDr. Marie Bělehradová

Úvod
Optimálním přístupem v 1. linii léčby metastatického nádoru kolorekta je kombinace bevacizumabu a chemoterapeutických režimů FOLFOX nebo FOLFIRI. Kombinace je přínosem jak v počtu léčebných odpovědí, tak i v trvání odpovědi.
Bevacizumab je rekombinantní humanizovaná monoklonální IGg protilátka, která se váže na VEGF a zabraňuje tak interakci mezi VEGF a tyrozinkinázovými receptory.
Mezi nejčastější nežádoucí účinky bevacizumabu patří hypertenze, proteinurie a krvácivé projevy Cíl: V našem souboru pacientů se zabýváme vztahem mezi komorbiditou pacienta a předpokládanou toxicitou bevacizumabu. ...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 23. 4. 2007