Vztah sérových koncentrací selenu k tyreoidálním laboratorním parametrům a prognóze u žen s karcinomem prsu.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: V. Monitorování a predikce v onkologii

Číslo abstraktu: 032

Autoři: Doc. MUDr. Jan Jiskra, Ph.D.; Monika Antošová; Doc. MUDr. Zdenka Límanová, CSc.; M. Vinglerová; MUDr. Jaroslava Barkmanová

Východisko
U žen s karcinomem prsu byla opakovaně prokázána zvýšená prevalence pozitivity protilátek proti tyreoidální peroxidáze (TPOAb) – sérového diagnostického markeru autoimunitních tyreopatií (AITD) (Smyth et al. 1998, Gogas et al. 2001, Turken et al. 2003, Jiskra et al. 2004). Pozitivita těchto protilátek byla v některých studiích spojena s lepší prognózou žen s karcinomem prsu (Goldman et al. 1992, Smyth et al. 1998, Cenzig et al. 2004). Deficit selenu a nadbytek jodu v potravě je spojován s vyšší incidencí autoimunitních tyreopatií. Cílem studie bylo porovnat sérové koncentrace selenu u žen s karcinomem prsu a kolorektálním karcinomem, zjistit, existuje-li nějaký vztah selenu v séru k tyreoidálním laboratorním parametrům a zjistit, ovlivňuje-li nějak koncentrace selenu v séru prognózou pacientek s karcinomem prsu. ...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2007