WERTHEIM pohledem perioperační sestry

Konference: 2009 XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: XII. Onkologie, pacienti, veřejnost

Číslo abstraktu: 115p

Autoři: Zdeňka Zaviačičová; Helena Stejskalová

Radikální hysterektomie je operační výkon, při kterém je odstraněna děloha s částí pochvy (poševní manžeta) a s částí podpůrného aparátu dělohy (parametrium). Součástí výkonu je ve většině případů lymfadenektomie (odstranění mízních uzlin). Je prováděna z břišního přístupu (operace podle Wertheima), nejčastěji pro zhoubný nádor děložního čípku, vzácně i děložního těla.

Současným trendem je alternativní přístup laparoskopickou cestou, který se zavádí i na našem pracovišti.

Při laparotomickém přístupu rozšiřujeme řez až nad pupek, abychom získali dobrý přístup nejen do malé, ale i do celé pánve. Při operaci se obnažují velké cévy, v jejichž okolí se nacházejí mízní uzliny, které je nutno odstranit. Je taky nutné vypreparovat močovod, zejména v jeho distální části před vstupem do močového měchýře.

Wertheim - výkon který je velmi náročný nejen technicky, ale i časově. Předpokladem úspěšného provedení operace je dokonalá spolupráce celého operačního týmu do kterého perioperační sestra náleží.


Součástí přednášky je fotodokumentace a tabulky.

Datum přednesení příspěvku: 16. 4. 2009