WHAT DO WE KNOW ABOUT THE REAL INCIDENCE OF CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA (CLL) AND WHERE AND HOW ARE THE PATIENTS WITH CLL TREATED?

Konference: 2009 14th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Publication only

Číslo abstraktu: 1550

Autoři: MUDr. Anna Panovská; prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.; MUDr. Yvona Brychtová, Ph.D.; prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D.; prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 7. 6. 2009