XELOX vs FOLFOX v 1. linii metastazujícího kolorektálního karcinomu, registrační studie NO16966 a zkušenosti z našeho pracoviště.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: XXIII. Kolorektální karcinom

Číslo abstraktu: 209

Autoři: doc. MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.; MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.; MUDr. Stanislav Špelda; doc. MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.; MUDr. Radim Němeček, Ph.D.; MUDr. Silvie Blažková; MUDr. Beatrix Bencsiková; prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Úvod

Agresivita kolorektálního karcinomu (KRK) jde ruku v ruce s neoangiogenezí zajištující dostatečný přísun kyslíku a živin nádorovým buňkám. Klíčovým mediátorem pro novotvorbu cév je vaskulární endoteliální růstový faktor (VEGF), který po vazbě se specifikými receptory na endotelových buňkách (VEGFR-1, VEGFR-2) aktivuje receptorové tyrozinkinázy. Výsledkem této aktivace je proliferace a migrace endotelových buněk a inhibice jejich apoptózy. Je obecně známý fakt, že zvýšená exprese VEGF je asociována s nádorovým růstem, angiogenezí, metastazováním a je spojena se zhoršenou prognózou KRK ....

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2008