Zahájení Brněnských onkologických dnů

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Ostatní

Téma: XXVIII. Varia (ostatní, jinde nezařaditelné příspěvky)

Číslo abstraktu: 001z

Autoři: prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr.h.c.; PhDr. Jana Kocourková; prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2013