Zajímavé 18FDG-PET-pozitivní vedlejší nálezy při PET/CT vyšetření u nemocných léčených pro ne-hodgkinův lymfom

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Nehodgkinské lymfomy

Číslo abstraktu: 1318

Autoři: MUDr. Zuzana Šedová; Doc. MUDr. Miroslav Mysliveček, Ph.D.; doc. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.; MUDr. Eva Buriánková; MUDr. Vít Procházka, Ph.D.; MUDr. Zuzana Kubová; Doc. MUDr. Pavel Koranda, Ph.D.; MUDr. Zuzana Rusiňáková; MUDr. Luděk Raida, Ph.D.; MUDr. Ladislava Kučerová; prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.

Datum přednesení příspěvku: 30. 5. 2008