Základy mikrovlnnej rádiometrie- všeobecne

Konference: 2007 12. ročník odborného sympózia Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: I. Diagnostika

Číslo abstraktu: 002

Autoři: Dušan Malatin; Doc. MUDr. Vladimír Bella, Ph.D.; P. Jusko

Metóda mikrovlnnej rádiometrie patrí medzi vysoko sofistikované metódy identifikácie nádorového bujnenia v živom organizme. Koncom XX. storočia sa objavila na medicínskom prístrojovom trhu a k dnešnému dňu sa využíva v niekoľkých krajinách sveta.

Samotná metóda mikrovlnnej rádiometrie je založená na meraní intenzity vlastného elektromagnetického žiarenia vyžarovaného bunkami vnútorných tkanív pacienta v rozsahu veľmi krátkych frekvencií v infračervenej a mikrovlnnej oblasti. Zmena radiačnej teploty je vyvolaná hlavne zosilneným metabolizmom prebiehajúcom v rakovinových bunkách. Táto skutočnosť umožňuje lekárom pomocou mikrovlnného rádiometra RTM-01-RES vykonávať aj včasnú detekcia karcinómu vo všetkých orgánoch tela.

Mikrovlnný rádiometer sa používa pre skríning ako i diagnostiku karcinómov. Je vo všeobecnosti určený pre sledovanie patologických zmien onkologického charakteru v tkanivách ľudského tela. Špeciálne programované vybavenie je zabudované v samotnom prístroji. Obsahuje konkrétne programy na jednotlivé orgány.

Mikrovlnná rádiometria poskytuje informácie až z hĺbky 5-7 centimetrov sledovaného biotkaniva. Intenzita emitovaného žiarenia je priamo úmerná teplote sledovaného tkaniva. Táto skutočnosť umožňuje mikrovlnnej rádiometrii zmerať vnútornú teplotu tkanív a nameranú hodnotu vizualizovať na obrazovke počítača.

Metóda mikrovlnnej rádiometrie svojim princípom pôsobenia je absolútne bezpečná pre pacienta. Jej použitie je mimoriadne efektívne a vhodné pre objektívnu kontrolu priebehu onkologickej liečby.

Datum přednesení příspěvku: 19. 1. 2007