Zásady výživy u nemocných ozařovaných pro nádory orofaciální oblasti

Konference: 2004 XXVIII. Brněnské onkologické dny a XVIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Číslo abstraktu: 173

Autoři: Ludmila Bobková; M. Drozenová

Irradiace v orofaciální oblasti vyvolává akutní postiradiační mukositu,která se projevuje erytémem a edémem sliznic. Dále dochází k exkoriacím slizničního povrchu v dutině ústní a hrdle. Takto postižené sliznice jsou náchylné k bakteriálním i mykotickým infekcím. Při zhoršování může dojít k ulceracím.Přijímání potravy je při těchto změnách bolestivé, a tak vede k malnutrici nemocných. Citlivé na radiaci jsou i slinné žlázy, což se projevuje xerostomií, a chuťové pohárky, což vede k poruše až ztrátě snímání chuti přijímané potravy.
Správně upravená výživa může tyto změny vyvolané zářením mírnit a nemocný lépe toleruje celou léčbu. Konečným cílem je kromě minimalizace slizničního postižení zabránění malnutrici nemocných,která je dále oslabuje.
Strava má být nedráždivá fyzikálně i chemicky (měkká,mixovaná, bez koření, nepřesolená). Dráždivými momenty jsou
rovněž alkohol a kouření. Dle potřeby doporučujeme doplnit kalorický přísun tzv. „popíjením“ (sipping definovaných výživných koktejlů. Snažíme se,aby jen výjimečně musela být indikována parenterální výživa. Ojediněle může být indikováno provedení gasrostomie pro zajištění dostatečné výživy.

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2004