Zátěžové situace v praxi lékaře – onkologa.

Konference: 2006 XXX. Brněnské onkologické dny a XX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

Téma: Organizace onkologické péče a komunikace s veřejností

Číslo abstraktu: 010p

Autoři: PhDr. Zuzana Spurná, Ph.D.; prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D.

Empirický průzkum zátěžových situací v praxi lékaře – onkologa je součástí psychologického projektu o „Kvalitě života lékaře – onkologa“, který probíhá v rámci spolupráce Oddělení klinické a radiační onkologie FN U sv. Anny v Brně a Psychologického ústavu České akademie věd v Brně a který představen na ICACT, Paříž 2005.
Cílem výzkumu by mělo být nalezení obranných a kompenzačních mechanismů, které se objevují u lékařů pracujících v onkologii. Posoudit je z hlediska jejich zralosti, funkčnosti a efektivity v praxi. Zvážit jejich dopad na celkovou kvalitu života onkologa.
Pokud se zabýváme mechanismy obran a kompenzací, je pro dobrou kvalitu výzkumu nutné znát právě ty situace, které se v praxi lékaře -onkologa vyskytují, jeví se jako více či méně zatěžující a vedou právě k vytváření psychických obran a kompenzací.
Ve spolupráci psychologa s dvěma desítkami lékařů klinické a radiační onkologie vznikl inventář „zatěžujících situací v práci lékaře – onkologa“, který popisuje 38 různých situací, které se týkají nejen komunikace s pacientem a jeho rodinou, ale i komunikace v rámci oddělení a kliniky, organizace řízení a schopnosti sebereflexe lékaře. Tyto situace musely být standardně dodrženy, aby bylo možné informace dostatečně objektivně zpracovat a porovnat, bylo však možné a i velmi žádoucí je i individuálně doplnit. Opět pro dodržení objektivity a dobré výpovědní hodnoty byl inventář předložen skupinám onkologů klinických, radiačních, dětských a hematoonkologům. Bylo tak možné získat nejen dostatečně objektivní data v rámci celé skupiny lékařů, ale bylo také možné jednotlivé skupiny navzájem porovnat a sledovat udávání závažnosti jednotlivých situací v závislosti např. na délce praxe, atestačních oborech či místě realizace lékařské praxe – ambulance, lůžková část či ozařovny.

Datum přednesení příspěvku: 11. 5. 2006