Zátěžové situace v praxi lékaře onkologa. Součást výzkumu o „Kvalitě života lékaře pracujícího v onkologii“.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Ostatní

Téma: XII. Psychoonkologie

Číslo abstraktu: 112 (p289)

Autoři: PhDr. Zuzana Spurná, Ph.D.; prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D.; MUDr. Dagmar Brančíková, Ph.D.

Komentář průběžných výsledků


1. Konfrontace s vlastním chybným rozhodnutím zde je evidentní, že lékaři prožívají silný pocit vlastní odpovědnosti za terapeutická rozhodnutí a rozvahy, kterými řídí terapii pacienta. Jsou si také plně vědomi dosahu svých chybných rozhodnutí, které mohou vést k poškození pacienta nebo k jeho smrti. Představa takového selhání je patrně prožívána jak velké psychické zranění, které může vést ke ztrátě sebedůvěry, sebeúcty a v neposlední řadě vystavuje lékaře i velkým forenzním rizikům. Spektrum příčin, které vedou k takové konfrontaci může být různé od evidentního pochybení až po složité rozhodování, kde bylo využito všech dostupných informací a zkušeností, ale které se později mohlo ukázat přece jen jako chybné. Tento strach z vlastní chyby může být někdy velmi nepříjemný a zúskostňující, na druhé straně však může někdy chránit lékaře před rutinním a paušálním přístupem k pacientovi a může mít tedy i velmi pozitivní ochranou funkci. Jako možnou kompenzaci lze nabídnout rozdělení odpovědnosti ve sporných či komplikovaných případech na více lékařů preferovat kolektivní konzultace a spolupráci. Je zde také nutné vytvořit vhodný časový prostor, který by poskytoval možnost klidné rozvahy, konzultací a týmové spolupráce...


Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2008