Zevní radioterapie karcinomu čípku děložního

Konference: 2007 12. ročník odborného sympózia Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: I. Ozařovací techniky užívané v léčbě karcinomu hrdla a těla děložního

Číslo abstraktu: 049

Autoři: Dis. Hana Šoukalová; Lenka Krůtová; Jitka Veselá

Předneseno po názvem Zevní radioterapie v léčbě karcinomu čípku děložního, plánování s využitím MR a PET

V převážné většině případů se jedná o spinocelulární karcinomy, které tvoří 85-90%.Druhou nejčastější skupinou jsou adenokarcinomy (10-15%), vzácně se pak vyskytují sarkomy a melaniny (asi 1%).

Většinu karcinomů čípku děložního způsobuje lidský papilomavirus HPV, negativní dopad má také kouření, sexuálně přenosné infekce, poruchy imunity, sexuální promiskuita, vysoký počet porodů a potratů, špatné socioekonomické podmínky, genetická predispozice.

Při vyšetření je důležitá osobní anamnéza, gynekologické vyšetření + onkologická cytologie, biopsie (histologická verifikace), cystoskopie, rektoskopie, laboratorní vyšetření, RTG plic a srdce, UZ ledvin, děložního čípku, scintigrafie ledvin – DTPA, evnet.IVU, PET, MR, CT pánve a retroperitonea, laparoskopie uzlin.

TNM klasifikace :

T – tumor – Tx, T0, TiS, T I.- a,a1,a2,b,b1,b2, T II.- a,b, T III.- a,b, T IV.

N – noduli – paracervikální, parametriální, hypogastrické, ilické, sakrální M – metastases – Mx, M0m, M1

Léčba karcinomu čípku děložního se volí chirurgická, chemoterapie a radioterapie.Radioterapie může být kurativní (primární), kde je cílem nádor vyléčit.Lze ji aplikovat jako samostatnou nebo v kombinaci brachyterapie – BRT. Dále je RT paliativní, kde dosahujeme zmírnění nebo úplného úplného odstranění příznaků nemoci a zlepšení celkového stavu pacientky.Také ji lze kombinovat s BRT.

Dalším drukem léčby je RT adjuvantní, čili pomocná po chirurgickém zákroku u karcinomů vyššího stádia, velkých objemů, s postiženými uzlinami. Pooperační RT eradikuje zbytkovou mikroskopickou chorobu. Chemoradioterapie značí podávání cytostatik současně při ozařování. Uterovaginální aplikace má za cíl maximální ozáření dělohy, čípku a paracervikálních tkání.

K plánování RT a ke správné volbě ozařovací techniky nám slouží plánovací CT, 3D plánovací konzola, MR a PET.Určujeme CTV (kritický cílový objem, včetně jeho šíření + uzliny).Ozáření provádíme na Lineárním urychlovači s energií 18 MV.Volíme při tom techniku, která je indikována dle velikosti, umístění a rozsahu nádoru.Např.:Box technika, technika 2 protilehlých polí, 6ti izocentrických polí.Důležitou součástí při aplikaci RT je také správná poloha a fixace pacienta při ozáření.K tomu se využívá speciální sada fixačních pomůcek.

Kontraindikací pro zvolení radioterapie může být nespolupráce pacientky, akutní zánětlivý proces, předchozí ozáření vysokou dávkou, chronické zánětlivé změny dolního GIT.


Vypracovala : Hana Šoukalová, DiS, Lenka Krůtová, Jitka Veselá

Odborná konzultace : MUDr.Jana Růžičková

Datum přednesení příspěvku: 19. 1. 2007