Zhoubné nádory ledvin v souvislosti s životním stylem a pracovním prostředím.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 078 (p218)

Autoři: MUDr. Marie Navrátilová, Ph.D.; MUDr. Věra Vítová; MUDr Hana Vítová; MUDr. Júlia Marečková; MUDr. Viera Babičová; P. Boris; RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.; MUDr. Ivan Pavlík, MBA; Doc.MUDr. Lenka Foretová , Ph.D.

Česká republika zaujímá incidencí zhoubných nádorů ledvin u dospělých osob výrazně první místo nejen mezi evropskými státy, ale i celosvětově. Nádory ledvin tvoří 4,3% všech zhoubných nádorů u mužů a 2,9% u žen. Incidence stále vzrůstá, hrubá incidence na 100000 obyvatel je u mužů 31,31 (standardizovaná 22,25), u žen 19,5 (standardizovaná 10,86).
Pro posouzení vlivů možných rizikových faktorů na vznik nádorů ledvin byla uskutečněna retrospektivní epidemiologická studie případů a kontrol....

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 23. 4. 2007