ZHOUBNÉ NÁDORY SLINIVKY BŘIŠNÍ A STAV VÝŽIVY TĚCHTO NEMOCNÝCH

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: XXIII. Nutriční podpora v onkologii

Číslo abstraktu: 238

Autoři: MUDr. Hana Švébišová, Ph.D.; MUDr. Martin Loveček, Ph.D.; MUDr. Jana Strážnická

Pankreas je neobyčejně významným orgánem, podílejícím se na trávení a vstřebávání všech základních živin. Nádory slinivky břišní patří k nutričně rizikovým diagnózám, což znamená, že již v době diagnózy a při další léčbě je velmi často přítomna určitá forma poruchy výživy. Dalším z faktorů ovlivňujících léčebné výsledky může být i v dnešní době obtížná diagnostika s nutností častého lačnění před ERCP, ultrazvukem, endosonografií, CT a s tím související možný další pokles hmotnosti pacienta, prohloubení poruchy výživy. V roce 1970 se karcinom slinivky břišní vyskytl u 469 mužů, v roce 2009 již 976 mužů. V druhé části sdělení bych uvedla výsledky hodnocení souboru nemocných s diagnózou tumoru pankreatu léčených na Onkologické klinice a I. chirurgické klinice FN Olo­mouc za posledních sedm roků. Hodnocení souboru bude zaměřeno na stav výživy nemocných při zahájení a v průběhu léčby.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2013