Zhoubné nádory – součást metabolického syndromu.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Téma: X. Onkologická rizika

Číslo abstraktu: 081

Autoři: MUDr. Josef Patera, CSc.; MUDr. Karel Dvořák, CSc.; J. Patera jr.

Už několik let jsou zkoumány vztahy obezity, diabetu 2. typu, dyslipoproteinemie, hypertenze a dalších onemocnění ke kancerogenezi. Nejprve byly studovány souvislosti jednotlivých nenádorových onemocnění a nádorů. Často byly prezentovány jako komorbidita komplikující léčbu a ovlivňující prognózu nemocných (6,11). Později se začalo uvažovat o etiologické souvislosti a v poslední době se ukazuje jako nejpodstatnější to, že uvedené choroby jsou součástí metabolického syndromu (12,13). Několik pracovních skupin začalo analyzovat vzájemné vztahy součástí metabolického syndromu a možné souvislosti s kancerogenezí (4,5,7,9,10,14). Mimo jiné – od roku 2002 jsme přednesli na celostátních akcích v ČR a SR 12 přednášek zabývajících se touto problematikou. Příčinné souvislosti mezi metabolickým syndromem a vznikem nádorů byly nalézány u stále většího počtu nádorových onemocnění. Nejprve byly tyto vztahy potvrzeny u nádorů mammy, kolorekta a prostaty. Dále byly popsány u nádorů ORL oblasti, jícnu, žaludku, jater, pankreatu, ledvin, moč. měchýře, endometria a ovarií (1,2,3,7,8,15). Z uvedeného výčtu je zřejmé, že jde o obecný princip, který závažným způsobem mění náhled na podstatu vzniku nádorů. ...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2007