Zkušenosti s léčbou nádorů hlavy a krku technikou IMRT

Konference: 2012 XIX. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Nádory hlavy a krku; Radioterapie

Téma: Radioterapie + Chemoterapie + Jejich kombinace + Cílená léčba

Číslo abstraktu: 22

Autoři: MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D.; doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc.; prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D.; Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.; RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.; Prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.; prof. MUDr. Martin Doležel, Ph.D.

Abstrakt není k dispozici

Datum přednesení příspěvku: 19. 10. 2012