Zkušenosti s vlastní modifikací antirefluxní uretero-intestinální anastomózy v močové derivaci po cystektomii.

Konference: 2006 XXX. Brněnské onkologické dny a XX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Nádory ledvin a močového měchýře

Číslo abstraktu: 145

Autoři: doc. MUDr. Jan Doležel, Ph.D.; M. Sutorý; MUDr. Ivo Čapák; MUDr. David Miklánek

Cíl
Prezentace klinických zkušeností s vlastní modifikací antirefluxní ureterointestinální anastomózy (UIA) technikou flap and trough (FT), dříve publikovanou.

Metoda
Soubor tvoří 46 pacientů – 29 mužů a 17 žen, průměrného věku 60 roků, se střevní derivací moče po cystektomii. Celkem bylo derivováno 84 renoureterálních jednotek. Délka sledování po ;operaci činila průměrně 33 (1 – 94) měsíců, medián 35 měsíců 29 ;pacientů bylo sledováno více než 12 měsíců 6 pacientů nemohlo být hodnoceno. Důvodem k cystektomii byl invazivní karcinom měchýře (n = 31), svraštělý měchýř (n = 8), neuropatický měchýř (n = 4), exstrofie močového měchýře (n = 2), lokálně pokročilý karcinom prostaty (n = 1). Cystektomie byla provedena simultánně u 41 pacientů. Jako derivace moči byla použita nejčastěji ortotopická ileální náhrada (n = 21) a ileální konduit (n = 17). Sedm ureterů bylo implantováno sekundárně v rámci řešení striktury původní anastomózy. 80 ureterů bylo implantováno transluminálně, 4 extraluminálně (např. během transplantace ledviny). 28 ureterů bylo implantováno formou dvouhlavňové anastomózy do konduitů. Za sledované období zemřelo 7 pacientů: 6 v důsledku progrese nádorového onemocnění, 1 na infarkt myokardu.

Výsledky
Ve všech případech hojení probíhalo bez komplikací vyplývajících z techniky provedené UIA. Sonograficky, radioizotopicky, rentgenologicky ani laboratorně u žádného pacientů sledovaných déle než 12 měsíců nebyla prokázána přítomnost obstrukce či refluxu ani poškození resp. progrese již přítomného poškození ledvin. Během endoskopických kontrol byly FT UIA snadno detekovatelné a sondovatelné, antirefluxní tunely nebyly retrahovány.

Závěr
Dosavadní zkušenosti ukazují, že antirefluxní FT UIA je spolehlivou metodou ve smyslu antirefluxního potenciálu a rezistence k obstrukci. Stala se metodou volby na našich pracovištích a je předmětem probíhající klinické studie.

Souč ást grantového projektu IGA MZ ČR, č . NR 8789-3

Datum přednesení příspěvku: 11. 5. 2006