Zlepšení kvality ošetřovatelské péče u onkologických klientů s poruchou výživy ve vyšším věku.

Konference: 2005 XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádory v seniu

Téma: Onkologická péče o seniory

Číslo abstraktu: 205

Autoři: P. Štouralová; M. Švarcová; D. Moravcová; P. Mrkvičková

Úvod
Drtivá většina nádorových onemocnění se objevuje kolem padesáti let věku. Onemocnění mladších klientů je pro nás vždy otřesem ale zároveň i výzvou, abychom se pokusili intenzivní léčbou chorobu zlikvidovat nebo ji alespoň dostat pod kontrolu. Naopak vyšší věk podvědomě považujeme za danou překážku možnosti plného vyléčení a občas podléháme zbytečnému nihilismu. Vyšší věk už dnes ale není kontraindikací onkologické terapie, a proto máme možnost se denně na našich odděleních setkávat se staršími klienty. Často neumíme ani odhadnout délku zbytku jejich života bez ohledu na samotný nádor, a proto by na prvním místě měla stát kvalita života jedince. Je smutnou skutečností, že starší klienti ještě v některých zdravotnických zařízeních často trpí nedostatkem výživy a mnohdy příčinou smrti není stadium choroby, nýbrž jejich malnutrice.

Malnutrice se vyskytuje zejména u těchto rizikových skupin:

Klienti s chronickými respiračními chorobami 45%
Klienti nad 65 let 50%
Klienti se zánětlivým střevním onemocněním 80%
Klienti s nádorovým onemocněním 85%


Malnutrice se vyskytuje u 19-80% hospitalizovaných, z toho:

Vyvine se až v nemocničním zařízení jako iatrogenní malnutricie 30%
Zřetelně se zhorší během pobytu v nemocničním zařízení 70 %Cíl sdělení: zlepšení kvality ošetřovatelské péče u onkologických klientů s poruchou výživy ve vyšším věku.

Metodika:
• Primární x sekundární malnutrice a jejich komplikace
• Aplikace nutriční podpory
• Úloha sestry při výživě onkologických klientů, zejména vyšší věkové hranice

Výsledek:
• Aplikace ošetřovatelské odborné péče, kterou poskytuje sestra v ošetřovatelském procesu a reaguje na měnící se individuální potřeby klientů. Vzniká dynamická, systematická, plánovaná ošetřovatelská péče, jejímž cílem je docílit co nejlepší kvality života.
• Nejčastější ošetřovatelské diagnózy

Poznámka:
Fotodokumentace bude součástí definitivní prezentace.

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2005