Změny biologické aktivity nádoru v souvislosti s chirurgickou léčbou maligních onemocnění.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: V. Monitorování a predikce v onkologii

Číslo abstraktu: 035

Autoři: Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.; Doc. MUDr. Luboš Holubec (jr.), Ph.D., MBA; Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.; prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.; MUDr. Šárka Svobodová; as. MUDr. Alan Sutnar, Ph.D.; As. MUDr. Jarmil Šafránek, PhD.; K. Rupert; MUDr. Václav Liška, Ph.D.; M. Špišáková; MUDr. Markéta Pražáková

Cíl studie
Podat přehled současných poznatků o biologické aktivitě nádorového onemocnění a změnách, ke kterým dochází v souvislosti s chirurgickou léčbou nádorových onemocnění na základě vlastních zkušeností a provedené literární rešerše. ...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2007