Změny hladiny metalothionenu v buněčných liniích neuroblastomu vystavených působení platinových cytostatik.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: I. Experimentální onkologie

Číslo abstraktu: 017

Autoři: Ing. Soňa Křížková, Ph.D.; Mgr. Ivo Fabrik; MVDr. Jan Hraběta; prof. MUDr. Tomáš Eckschlager, CSc.; doc.RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.; doc.Ing. René Kizek, Ph.D.

Klíčová slova:
Metalothionein; Zhoubné nádory; Cis-platina; MDR; Neuroblastom

Úvod
V České Republice jsou zhoubné novotvary druhou nejzávažnější příčinou úmrtí. Podobně je tomu i ve světě. Ročně je u nás nově diagnostikováno více než 50 tisíc případů nádorového onemocnění u lidí různého věku a přibližně polovina z nich nádorovému onemocnění podlehne (Abrhamova, 2005, Jurickova, 2006). Chemoterapeutika na bázi platinových komplexů jsou v současnosti používána v chemoterapii širokého spektra maligních onemocnění. Biologická aktivita prvního platinového cytostatika - cisplatiny (cis-diamin-dichlor-platina), byla objevena v roce 1965 během studia vlivu elektrického proudu na růst bakterií. Od té doby byly syntetizovány a ověřeny jako antikancerogenní medikament stovky platinových komplexů, z nichž nejznámější jsou cisplatina, karboplatina, oxaliplatina, lobaplatina a ormaplatina. Ačkoliv je cisplatina úspěšně používána v chemoterapii zhoubných nádorů více než 25 let, její biochemický mechanismus účinku stále není detailně prozkoumán. Cytotoxický účinek cisplatiny spočívá ve vzniku aduktů s DNA, především na guanin a adenin, což má za následek prokřížení vláken DNA a tím narušení mitózy…

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2008