Změny krevního obrazu, hladin imunoglobulínů a lymfocytárních subpopulací u osob vyléčených z nádorů dětského věku.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: III. Nádorová imunologie

Číslo abstraktu: 032

Autoři: prof. MUDr. Tomáš Eckschlager, CSc.; MUDr. Jitka Radvanská; MUDr. Kryštof Slabý; Prof. MUDr. Richard Průša, CSc.; MUDr. Ivana Hochová; Doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc.

Současná medicína nás stále staví před nové úkoly. Vzrůstající počet vyléčených jedinců, kteří byli léčeni v dětství pro zhoubný nádor přináší nové problémy. V současné době je v USA jeden z tisíce dvacetiletých vyléčený z dětského nádoru (Schwartz, 1999). Vyvíjející se dětský organismus je léčbou, která je stále úspěšnější ale i intenzivnější, snadno poškozen a proto stoupá počet pozdních komplikací. Téměř polovina osob vyléčených v dětství ze zhoubných nádorů má... nejméně jeden závažnější pozdní následek (Oeffinger a kol, 2004).


Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2008